top of page

שלום לך דודי

מילים: שלמה אבן גבירול

לחן: אברהם אפריאטשלום לך דודי הצח והאדמון

שלום לך מאת רקה כמו רימון

לקראת אחותך רוץ צא נא להושיעה

וצלח כבן ישי רבת בני עמון

מה לך יפיפייה כי תעוררי אהבה

ותצלצלי קולך כמעיל בקול פעמון

העת אשר תחפוץ אהבה אחישנה עתה

ועליך ארד כטל חרמון

 

© 2021 by Avraham Afriat 

bottom of page