top of page

תפילת החיים

מילים ולחן: אברהם אפריאט

 

אני פוסע כאן בשבילי עפר

עובר בדרך נידחת

אוסף פיסות קטנות מן העבר

אל קופסת ילדות נשכחתילדינו גדלים אל מול הים

מעבר לאופק הקר

הם יקחו אותנו לשם

אל מקום שהיה כל כך מוכרעננים כבדים כיסו את השמיים

הגשם עדיין לא הגיע

והפרח שחיכה שעות למים

הוא כבר לא יבקיעאלוהים, אלוהים

הן בקשנו לנו חיים

אלוהים, אלוהים

תן לנו חייםהתעוררתי בבוקר אל השקט

שלא יהיה זה לפני הסערה

שתמיד אוכל לאהוב ולחבק את

שגידלתי באהבהאלוהים, אלוהים

הן ביקשנו לנו חיים

אלוהים, אלוהים

תן לנו חיים© 2021 by Avraham Afriat 

bottom of page