top of page

שיעורי גיטרה

שעורי הגיטרה נחלקים לשני תחומים עיקריים לפי בחירת התלמיד ולפי קישוריו.

 

לימודי  הגיטרה הקלאסית מרמה של מתחילים ועד לרמות הגבוהות ביותר - כולל נגינה של יצירות מתקופות שונות (רנסנס, קלאסי, רומנטי...) דרך נגינה של יצירות ממקומות שונים ומגוונים.

 

התמקדות בהבנה של הטכניקה של הגיטרה הקלאסית - החל מעבודה נכונה של יד ימין ושמאל, ישיבה נכונה והדרך להכנת יצירה לרמה של הופעה ו/או בחינת כניסה וכדומה.

 

הבנת התקופות השונות, עבודה על מקצבים וטכניקות מתקדמות.

לימודי נגינת ליווי שירים תוך התמקדות בהבנה של מקצבים, אקורדים, שימוש במפרט ופריטה באצבעות יד ימין.

 

אפשרות נוספת היא לשלב בין שני התחומים (הקלאסי והליווי) והתמקדות ושימת דגש על התחום שיותר מתאים לתלמיד.

© 2021 by Avraham Afriat 

bottom of page