top of page

עד הפשוט

מילים ולחן: אברהם אפריאט

להאמין בכל הטוב הזה שיש
לראות את אור הבוקר
ולהקשיב לפעימות הלב המתרגש
הלב המתרגש


עד מתי?
עד מתי?
עעד מתי?
עד הפשוט


להאמין, להתפלל ולבקש
שהכל יהיה רק לטובה
ולהסתכל על כל מה שיש
מה שיש


עד מתי....

© 2021 by Avraham Afriat 

bottom of page