top of page

מתוך השקט

מילים ולחן: אברהם אפריאט

 

מתוך השקט הזה שמחה גדולה
מתוך השקט הזה תהיה לך שלווה
מתוך השקט הזה אהבה גדולה
אלוהים, אלוהים אלוהים
איזה אור בראת
איזה אור, איזה אור,
איזה אור בראת

 

והשמש תזרח שם רק בשבילך
והירח יאיר את הדרך שלך
והרוח תישא את אבק-הפחדים
היי, ילד, ילד
זה הכל שם בפנים


ועננים יתקבצו מכל העולם
להוריד את הגשם,
להרוות צימאונם
של כל החלומות שמזמן נשכחו
היי, ילד, ילד
הם עוד יפרחו


מתוך השקט הזה...לה...לה...

 
ועננים יתקבצו מכל העולם
להוריד את הגשם,
להרוות צמאונם
של כל החלומות שמזמן נשכחו
היי, ילד, ילד
הם עוד יפרחו

מתוך השקט הזה...

© 2021 by Avraham Afriat 

bottom of page